Vyplňte následující parametry kalendáře

Barvu zapište kódem, který je pod vámi vybranou barvou v následující tabulce.
Např: Napište ffffff pro bílou barvu

Vygenerovaný kalendář stačí stáhnout a do stejné složky přidat 13 fotek pojmenovaných 0.jpg, 01.jpg, 02.jpg ..., 12.jpg. Fotky nelze nahrát přímo do generátoru!

 

                                 
330000 333300 336600 339900 33CC00 33FF00 66FF00 66CC00 669900 666600 663300 660000 FF0000 FF3300 FF6600 FF9900 FFCC00 FFFF00
 

                                 
330033 333333 336633 339933 33CC33 33FF33 66FF33 66CC33 669933 666633 663333 660033 FF0033 FF3333 FF6633 FF9933 FFCC33 FFFF33
 

                                 
330066 333366 336666 339966 33CC66 33FF66 66FF66 66CC66 669966 666666 663366 660066 FF0066 FF3366 FF6666 FF9966 FFCC66 FFFF66
 

                                 
330099 333399 336699 339999 33CC99 33FF99 66FF99 66CC99 669999 666699 663399 660099 FF0099 FF3399 FF6699 FF9999 FFCC99 FFFF99
 

                                 
3300CC 3333CC 3366CC 3399CC 33CCCC 33FFCC 66FFCC 66CCCC 6699CC 6666CC 6633CC 6600CC FF00CC FF33CC FF66CC FF99CC FFCCCC FFFFCC
 

                               
3300FF 3333FF 3366FF 3399FF 33CCFF 33FFFF 66FFFF 66CCFF 6699FF 6666FF 6633FF 6600FF FF00FF FF33FF FF66FF FF99FF FFCCFF FFFFFF
 

                                 
0000FF 0033FF 0066FF 0099FF 00CCFF 00FFFF 99FFFF 99CCFF 9999FF 9966FF 9933FF 9900FF CC00FF CC33FF CC66FF CC99FF CCCCFF CCFFFF
 

                                 
0000CC 0033CC 0066CC 0099CC 00CCCC 00FFCC 99FFCC 99CCCC 9999CC 9966CC 9933CC 9900CC CC00CC CC33CC CC66CC CC99CC CCCCCC CCFFCC
 

                                 
000099 003399 006699 009999 00CC99 00FF99 99FF99 99CC99 999999 996699 993399 990099 CC0099 CC3399 CC6699 CC9999 CCCC99 CCFF99
 

                                 
000066 003366 006666 009966 00CC66 00FF66 99FF66 99CC66 999966 996666 993366 990066 CC0066 CC3366 CC6666 CC9966 CCCC66 CCFF66
 

                                 
000033 003333 006633 009933 00CC33 00FF33 99FF33 99CC33 999933 996633 993333 990033 CC0033 CC3333 CC6633 CC9933 CCCC33 CCFF33
 

                                 
000000 003300 006600 009900 00CC00 00FF00 99FF00 99CC00 999900 996600 993300 990000 CC0000 CC3300 CC6600 CC9900 CCCC00 CCFF00
 

         
000000 333333 666666 999999 CCCCCC FFFFFF
 

                           
CC0000 FF0000 CC00CC FF00CC 0000CC 0000FF 00CCCC 00FFFF 00CC00 00FF00 CCCC00 FFFF00 000000 999999 FFFFFF
JMÉNO BARVY KÓD
ORCHID DA70D6
MEDIUMVIOLETRED C71585
DEEPPINK FF1493
HOTPINK FF69B4
LAVENDERBLUSH FFF0F5
PALEVIOLETRED DB7093
CRIMSON DC143C
PINK FFC0CB
LIGHTPINK FFB6C1
SNOW FFFAFA
LIGHTCORAL F08080
ROSYBROWN BC8F8F
INDIANRED CD5C5C
RED FF0000
FIREBRICK B22222
BROWN A52A2A
DARKRED 8B0000
MAROON 800000
MISTYROSE FFE4E1
SALMON FA8072
TOMATO FF6347
DARKSALMON E9967A
CORAL FF7F50
ORANGERED FF4500
LIGHTSALMON FFA07A
SIENNA A0522D
SEASHELL FFF5EE
CHOCOLATE D2691E
SADDLEBROWN 8B4513
SANDYBROWN F4A460
PEACHPUFF FFDAB9
PERU CD853F
LINEN FAF0E6
BISQUE FFE4C4
DARKORANGE FF8C00
BURLYWOOD DEB887
ANTIQUEWHITE FAEBD7
TAN D2B48C
NAVAJOWHITE FFDEAD
BLANCHEDALMOND FFEBCD
PAPAYAWHIP FFEFD5
MOCCASIN FFE4B5
ORANGE FFA500
WHEAT F5DEB3
OLDLACE FDF5E6
FLORALWHITE FFFAF0
DARKGOLDENROD B8860B
GOLDENROD DAA520
CORNSILK FFF8DC
GOLD FFD700
LEMONCHIFFON FFFACD
KHAKI F0E68C
PALEGOLDENROD EEE8AA
DARKKHAKI BDB76B
IVORY FFFFF0
LIGHTYELLOW FFFFE0
BEIGE F5F5DC
LIGHTGOLDENRODYELLOW FAFAD2
YELLOW FFFF00
OLIVE 808000
OLIVEDRAB 6B8E23
YELLOWGREEN 9ACD32
DARKOLIVEGREEN 556B2F
GREENYELLOW ADFF2F
CHARTREUSE 7FFF00
LAWNGREEN 7CFC00
DARKSEAGREEN 8FBC8B
HONEYDEW F0FFF0
PALEGREEN 98FB98
LIGHTGREEN 90EE90
LIMEGREEN 32CD32
LIME 00FF00
FORESTGREEN 228B22
GREEN 008000
DARKGREEN 006400
SEAGREEN 2E8B57
MEDIUMSEAGREEN 3CB371
SPRINGGREEN 00FF7F
MINTCREAM F5FFFA
MEDIUMSPRINGGREEN 00FA9A
MEDIUMAQUAMARINE 66CDAA
AQUAMARINE 7FFFD4
TURQUOISE 40E0D0
LIGHTSEAGREEN 20B2AA
MEDIUMTURQUOISE 48D1CC
AZURE F0FFFF
LIGHTCYAN E0FFFF
PALETURQUOISE AFEEEE
AQUA 00FFFF
CYAN 00FFFF
DARKCYAN 008B8B
TEAL 008080
DARKSLATEGRAY 2F4F4F
DARKTURQUOISE 00CED1
CADETBLUE 5F9EA0
POWDERBLUE B0E0E6
LIGHTBLUE ADD8E6
DEEPSKYBLUE 00BFFF
SKYBLUE 87CEEB
LIGHTSKYBLUE 87CEFA
STEELBLUE 4682B4
ALICEBLUE F0F8FF
DODGERBLUE 1E90FF
LIGHTSLATEGRAY 778899
SLATEGRAY 708090
LIGHTSTEELBLUE B0C4DE
ROYALBLUE 4169E1
CORNFLOWERBLUE 151B8D
GHOSTWHITE F8F8FF
LAVENDER E6E6FA
BLUE 0000FF
MEDIUMBLUE 0000CD
DARKBLUE 00008B
MIDNIGHTBLUE 191970
NAVY 000080
SLATEBLUE 6A5ACD
DARKSLATEBLUE 483D8B
MEDIUMSLATEBLUE 7B68EE
MEDIUMPURPLE 9370DB
BLUEVIOLET 8A2BE2
INDIGO 4B0082
DARKORCHID 9932CC
DARKVIOLET 9400D3
MEDIUMORCHID BA55D3
THISTLE D8BFD8
PLUM DDA0DD
VIOLET EE82EE
FUCHSIA FF00FF
MAGENTA FF00FF
DARKMAGENTA 8B008B
PURPLE 800080
WHITE FFFFFF
WHITESMOKE F5F5F5
GAINSBORO DCDCDC
LIGHTGRAY D3D3D3
SILVER C0C0C0
DARKGRAY A9A9A9
GRAY 808080
DIMGRAY 696969
BLACK 000000
>